[et_pb_progressbar_box _builder_version=”3.19.10″]

 

[/et_pb_progressbar_box]

Planschade
Actieve risicoaanvaarding

Onderzoeksplicht naar de plaatselijk ruimtelijke ontwikkeling bij aankoop van een woning

Leestijd:

Nieuws & blog Blog Planschade: actieve risicoaanvaarding
[et_pb_progressbar_start_box _builder_version=”3.0.74″]

[/et_pb_progressbar_start_box][et_pb_post_top_box _builder_version=”3.0.106″]

Meet us at air mic 2017

Leestijd:
 

[/et_pb_post_top_box]

Als werknemer bij Van Ameyde Waarderingen is de huizenmarkt hot-topic aan het koffieautomaat. Ook op feestjes komt dit onderwerp vaak ter sprake. Wanneer moet ik instappen? Hoe lang blijven de huizenprijzen nog stijgen? Welke concessies moet ik doen? Hoe kom ik ertussen? Hoeveel moet ik bieden? Moeilijke vragen…

Ben je eenmaal in de positie om echt tot aankoop van je droomhuis over te gaan, kan het nog moeilijker worden: dat bleek na de uitspraak van de Raad van State op 5 december 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:3966). De uitspraak betrof bepaald geen Sinterklaascadeau voor de verzoekster.

De Raad van State boog zich over een ingediend planschadeverzoek. Op basis van een nieuw bestemmingsplan bleek het eerder door verzoekster aangekochte perceel een bebouwbaar oppervlakte te verliezen van circa 542 m². Meer details worden helaas niet in de uitspraak vermeld.
De afname van bebouwbaar oppervlakte maakte dat verzoekster in een planologisch nadeligere positie kwam te verkeren. Daarom had zij een planschadeverzoek ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.

Het college stelt echter dat de komst van het nieuwe bestemmingsplan voorzienbaar was ten tijde van de aankoop/investering. Het voorontwerp van het bestemmingsplan heeft namelijk in het regionale weekblad gestaan. Verzoekster stelt hiertegenover dat het weekblad slechts bij abonnees wordt bezorgd. Daarbij geeft ze aan dat het opvragen van oude exemplaren kosten met zich meebrengt.

De Raad van State gaat niet met het standpunt van verzoekster mee. Het feit dat het weekblad slechts bij abonnees wordt bezorgd is niet van belang. Verzoekster woonde ten tijde van de aankoop zelf niet in het deelgebied van het weekblad. Wanneer het weekblad wel een gratis huis-aan-huisblad betrof, zou zij dus ook niet (direct) geweten hebben van de eventuele planologische wijziging. Dat verzoekster kosten moet maken voor het doen van onderzoek (€ 1,- per exemplaar), is geen reden waarom het doen van onderzoek redelijkerwijs niet van haar gevergd kon worden, aldus de Raad van State.

De actieve risicoaanvaarding die de Raad van State eerder omschreef in haar verzameluitspraak van 29 september 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:2582 zie 5:23) wordt in de uitspraak van december 2018 nader gestalte gegeven. Deze aanvulling lijkt ten goede te komen aan gemeentes. Zij kunnen burgers, die een verzoek tot tegemoetkoming van planschade hebben ingediend, sneller actieve risicoaanvaarding tegenwerpen. Uit deze uitspraak volgt dat de onderzoeksplicht van kopers naar de plaatselijke ruimtelijke ontwikkeling ver gaat. De vraag is of dit een wenselijke ontwikkeling is. Helemaal in de huidige tijd waarin woningen slechts een paar dagen te koop staan. Huizenjagers hebben doorgaans niet de tijd voor een uitgebreide studie in de archieven van het lokale weekblad. Het feit dat deze exemplaren pas na betaling beschikbaar worden gesteld werpt een nog hogere drempel op voor het doen van gedegen onderzoek.

[et_pb_quote_block quote_author_name=”Jesse Schim van der Loeff” _builder_version=”3.19.10″]

<p><p>De verzameluitspraak van 29 september 2016 bevat een mooi overzicht van de invulling die de Raad van State geeft aan de vereisten voor een tegemoetkoming in planschade op grond van artikel 6.1 Wro</p></p>

[/et_pb_quote_block][et_pb_coauthors_box _builder_version=”3.17.2″]

 

[/et_pb_coauthors_box][et_pb_progressbar_end_box _builder_version=”3.17.2″]

[/et_pb_progressbar_end_box]

Share This