[et_pb_progressbar_box _builder_version=”3.17.2″]

[/et_pb_progressbar_box]

Cursus agrarische
erfpact

alternatief voor verwerven van grond in volle eigendom

Leestijd:

Nieuws & blog Blog Cursus agrarische erfpacht
[et_pb_progressbar_start_box _builder_version=”3.0.74″]

[/et_pb_progressbar_start_box][et_pb_post_top_box _builder_version=”3.0.106″]

Meet us at air mic 2017

Leestijd:

[/et_pb_post_top_box]

Tijdens de cursus heb ik het onderdeel agrarische erfpacht verzorgd. Doel: inzicht geven in de kansen en risico’s bij de verschillende erfpachtstelsels en uitleg geven over de rechtsverhouding tussen grondeigenaar en erfpachter.

Agrarische erfpacht als alternatief voor eigendom grond

Het belang van grond voor de agrarische sector is de afgelopen jaren, met name voor de melkveehouderij steeds groter geworden. Dit is mede het gevolg van gewijzigde wetgeving. Het verwerven van grond in volle eigendom lijkt voor de hand te liggen. Gezien de huidige grondprijzen en de forse investeringen waar agrariërs mee worden geconfronteerd, is het verwerven van grond in volle eigendom echter niet vanzelfsprekend. Agrariërs oriënteren zich daarom op alternatieven zoals erfpacht. Met het geven van de cursus heb ik daar mijn bijdrage aan kunnen leveren.

De enthousiaste groep cursisten was zeer geïnteresseerd en er hing een prima sfeer!

Mogelijk heeft u de cursus gemist en heeft u toch vragen over agrarische erfpacht? In dat geval kunt u uiteraard contact met ons kantoor opnemen.

[et_pb_quote_block quote_author_name=”Folkert Olthof” _builder_version=”3.17.2″ quote_author_position=”Rentmeester NVR | Taxateur”]

<p>Als gevolg van de huidige grondprijzen en de forse investeringen waar agrariërs mee worden geconfronteerd, oriënteren agrariërs zich op alternatieven zoals erfpacht.</p>

[/et_pb_quote_block][et_pb_coauthors_box _builder_version=”3.0.90″]

[/et_pb_coauthors_box][et_pb_progressbar_end_box _builder_version=”3.0.74″]

[/et_pb_progressbar_end_box]

[et_pb_office_box _builder_version=”3.17.2″ office=”10683″ /]

Share This