Cursus agrarische
erfpact

alternatief voor verwerven van grond in volle eigendom

Leestijd: 3 minuten

Nieuws & blog Blog Cursus agrarische erfpacht

Cursus agrarische erfpacht

Folkert Olthof

Rentmeester NVR | Taxateur

Leestijd:3 minuten
16 maart 2018 | Afgelopen dinsdag heb ik vanuit Noorderstaete rentmeesters / Van Ameyde Waarderingen samen met Els Harbers (VanGoud Advocaten), André Verduijn (Countus), Henk Steven Kleinburink (Tap & van Hoff Notarissen) en Arjan Ausma (Rabobank) voor Boerderij Academy de cursus “Grondgebruik Kansen & Risico’s” verzorgd op de locatie Hippe Koeien te Didam.

Tijdens de cursus heb ik het onderdeel agrarische erfpacht verzorgd. Doel: inzicht geven in de kansen en risico’s bij de verschillende erfpachtstelsels en uitleg geven over de rechtsverhouding tussen grondeigenaar en erfpachter.

Agrarische erfpacht als alternatief voor eigendom grond

Het belang van grond voor de agrarische sector is de afgelopen jaren, met name voor de melkveehouderij steeds groter geworden. Dit is mede het gevolg van gewijzigde wetgeving. Het verwerven van grond in volle eigendom lijkt voor de hand te liggen. Gezien de huidige grondprijzen en de forse investeringen waar agrariërs mee worden geconfronteerd, is het verwerven van grond in volle eigendom echter niet vanzelfsprekend. Agrariërs oriënteren zich daarom op alternatieven zoals erfpacht. Met het geven van de cursus heb ik daar mijn bijdrage aan kunnen leveren.

De enthousiaste groep cursisten was zeer geïnteresseerd en er hing een prima sfeer!

Mogelijk heeft u de cursus gemist en heeft u toch vragen over agrarische erfpacht? In dat geval kunt u uiteraard contact met ons kantoor opnemen.

Quote

Als gevolg van de huidige grondprijzen en de forse investeringen waar agrariërs mee worden geconfronteerd, oriënteren agrariërs zich op alternatieven zoals erfpacht.

Folkert Olthof
Rentmeester NVR | Taxateur

Noorderstaete contact

Share This