Vanameyde

Posts van Jesse Schim van der Loeff

grondzaken & rentmeesterij

In relatie tot planschade heeft het Gerechtshof Den Haag een arrest gewezen over de manier waarop invulling moet worden gegeven aan het begrip volledige schadeloosstelling bij een gedoogplicht op grond van de Belemmingenweg Pirvaatrecht.