Posts van Judith van Moorsel

taxatiewijzer

Voor de bepaling van de WOZ-waarde van agrarische objecten maken veel Nederlandse gemeenten gebruik van de Taxatiewijzer Agrarisch. Judith van Moorsel geeft inzicht in het proces van de actualisatie van deze taxatiewijzer.