Posts van Meggie Dreessen

grondzaken & rentmeesterij | taxaties

Het waarderen van cultuurgrond heeft veel aspecten. De ligging van het perceel, de grondsoort, maar ook de ontsluiting en schaduwwerking hebben invloed op de waarde.