Posts van Michiel de Koe

grondzaken & rentmeesterij

Volgens het Financiële Dagblad (21/8/2019) azen projectontwikkelaars op stoppende boerderijen om zo de stikstofruimte te verkrijgen die ze nodig hebben voor bouwprojecten. Een vrij “platte” constructie om economische ontwikkelingen alsnog mogelijk te maken. Doordenkend biedt het echter ook kansen om een duurzame landbouw te stimuleren.

grondzaken & rentmeesterij

Het gebruik van grondgebied voor zonneparken is sterk in opkomst. Planologie, het verkrijgen van draagvlak, maar ook financiering zijn een aantal aspecten die een belangrijke rol spelen bij deze ontwikkeling.

grondzaken & rentmeesterij

Een groeiende groep beleggers wil beleggen in assets met een maatschappelijke impact. In de agrarische wereld is er een omslag naar duurzamer produceren. Met CommonGround willen we impactbeleggen en natuurinclusieve landbouw koppelen.