Posts van René Timmer

grondzaken & rentmeesterij

Duurzame landbouw overstijgt het agrarisch bedrijf en gaat een hele regio, de hele sector, de hele keten aan. De rentmeester is bij uitstek de partij om een regierol te pakken als het gaat om de transitie op gebiedsniveau.