Benjamins & Benjamins

Taxaties voor de verzekeringsbranche, het MKB en particulieren

Benjamins & Benjamins

De onafhankelijke taxateurs en contra-experts van Benjamins & Benjamins zorgen voor de juiste waardebepaling van opstallen, inboedels en inventarissen. Onze klanten zijn het MKB, particulieren en de verzekeringsbranche.

VERZEKERINGSTAXATIES
Wat is de waarde van uw eigendommen?

Wat is de waarde van uw eigendommen? U staat daar meestal niet bij stil, maar deze vraag is bij schade opeens heel belangrijk. Als u met een onafhankelijke taxatie van Benjamins & Benjamins de juiste waarde kunt aantonen, voorkomt dat discussies en een te lage schadevergoeding. Bovendien kan uw verzekeraar of tussenpersoon met een verzekeringstaxatie de voor u juiste premie berekenen. De taxateurs van Benjamins & Benjamins maken deel uit van het taxateursteam van Van Ameyde Waarderingen. Maak kennis met onze taxateurs en hun specialismen.

TAXATIES VOOR BEDRIJFSECONOMISCHE DOELEINDEN
van de waardering voor aan- of verkoop tot balanswaarderingen en uw jaarrekening

De juiste waarde van uw bedrijfsmiddelen is in veel omstandigheden van belang. Wij taxeren:

 • gronden
 • opstallen
 • inventarissen
 • inboedels
 • kostbaarheden
 • antiquiteiten
 • schilderijen

in het kader van:

 • aan- en verkoop
 • balanswaardering
 • wet op de jaarrekening
 • omzetting van rechtsvorm
 • kredietverlening
 • bedrijfsovername
 • due dilligence

Wij voeren taxaties uit voor het het onderwijs, de gezondheidszorg, winkelcentra en winkelbedrijven (incl. supermarkten), garagebedrijven, beleggingsmaatschappijen, drukkerijen en woningbouwbedrijven. In samenwerking met onze collega’s van INVACO, Industrial Valuations & Consultancy, bieden wij bovendien taxaties voor de industrie, inclusief de food-industrie en machinefabrieken. Benjamins & Benjamins en INVACO maken deel uit van het taxateursteam van Van Ameyde Waarderingen. Maak kennis met onze taxateurs en hun specialismen.

CONTRA-EXPERTISE
Als u behoefte heeft aan een expert die namens en in overleg met u de hoogte van uw schade bepaalt

Bij schade bepaalt een schade-expert namens uw verzekeraar de hoogte van uw schade. Voor u is de vraag of u krijgt waar u recht op heeft. In de meeste verzekeringspolissen voor opstallen, roerende zaken en bedrijfsschade is geregeld dat u het recht heeft om een eigen deskundige – contra-expert – in te schakelen. De kosten hiervan zijn meeverzekerd.

Contra-expertise geeft zekerheid

Heeft u behoefte aan deskundige bijstand van een onafhankelijke schade-expert?
Wilt u zeker zijn dat u krijgt waar u recht op heeft op basis van de polisvoorwaarden?

Aarzel dan niet en schakel Benjamins & Benjamins in. Wij beschikken over deskundigen op elk vakgebied (onder andere opstallen, roerende zaken en bedrijfsschade) en zorgen ervoor dat uw belangen optimaal worden behartigd.

BB INDEX
voor het indexeren van de herbouwwaarde

Als uw woning of bedrijfspand als gevolg van bjvoorbeeld brand, moet worden herbouwd, dan bent u daarvoor met uw opstalverzekering verzekerd. Maar hoe hoog is de herbouwwaarde? De cijfers van het CBS zijn gebaseerd op marktwerking en schetsen geen reëel beeld. Benjamins & Benjamins gebruikt daarom eigen indexcijfers: de BB index. De BB index houdt rekening met de werkelijke bouwkosten, waaronder loonkosten, materiaalkosten en algemene kosten.

Neem voor meer informatie over en toegang tot de BB index contact met ons op:
T 020 659 85 89
E info@waarderingen.nl

Share This