drs. Dirk Klaaren

Dirk is GIS-specialist. Dagelijks maakt hij geografische tekeningen voor onze rentmeesters en taxateurs.  Zo beschikken zij over het meest actuele kaartmateriaal tijdens de uitvoering van hun opdrachten.