Folkert Olthof

  • beëdigd rentmeester NVR (Koninklijke Nederlandse Vereniging van Rentmeesters) en lid
  • Register-Taxateur (Landelijk en Agrarisch Vastgoed, Nederlands Register Vastgoed Taxateurs RT351787207)
  • lid Vereniging voor Agrarisch Recht

Folkert Olthof is senior rentmeester – taxateur bij Van Ameyde Waarderingen, waar hij sinds 2013 werkt. Folkert heeft een sterk analytisch vermogen en is in staat theoretische vraagstukken te vertalen in duidelijke en begrijpelijke adviezen en taxaties. Folkert heeft grote affiniteit met de agrarische sector en beschikt over specifieke kennis inzake agrarisch recht. Folkert treedt jaarlijks meerdere malen op als gastdocent.

  • Grondverwerving en verkoop van grond, advisering over verpachting, advisering en vestiging van zakelijk recht voor een groot nutsbedrijf
  • Uitvoeren van marktwaarde taxaties voor een vastgoedbeheerder in diverse provincies gedurende meerdere jaren
  • Uitgifte in erfpacht landelijk en agrarisch vastgoed
  • Advisering van een grote stichting gedurende meerdere jaren
  • Advisering, uitvoeren van aan- en verkoop en het uitvoeren van jaarlijkse verpachting voor een gemeente

Folkert heeft zijn opleiding genoten aan de Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein te Velp.