ing. Folkert Olthof RT

  • beëdigd rentmeester NVR (Koninklijke Nederlandse Vereniging van Rentmeesters) en lid
  • Register-Taxateur (Landelijk en Agrarisch Vastgoed, Nederlands Register Vastgoed Taxateurs RT351787207)
  • lid Vereniging voor Agrarisch Recht

Folkert Olthof is senior rentmeester – taxateur bij Van Ameyde Waarderingen, waar hij sinds 2013 werkt. Hij heeft een sterk analytisch vermogen en is in staat theoretische vraagstukken te vertalen in duidelijke en begrijpelijke adviezen en taxaties. Dat vertaalt zich onder andere in heldere en navolgbare taxaties van Landelijk en Agrarisch Vastgoed én Bedrijfsmatig Vastgoed. Folkert heeft grote affiniteit met de agrarische sector en beschikt over specifieke kennis inzake agrarisch recht.

Hij treedt jaarlijks meerdere malen op als (gast)docent voor meerdere opleidingsinstituten.

  • Taxaties en advisering Landelijk en Agrarisch Vastgoed (LAV) en Bedrijfsmatig Vastgoed (BV) onder andere marktwaarde, actuele waarde, evenwichtswaarde, volledige schadeloosstelling
  • Grondverwerving, advisering strategie en beleid voor een groot nutsbedrijf
  • Taxatie en grondverwerving voor (semi)overheden
  • Advisering erfpacht (industrieel, stedelijk, landelijk)
  • Deskundige bijstand bij onteigening