ing. Hanneke Schroten RT

  • beëdigd rentmeester NVR (Koninklijke Nederlandse Vereniging van Rentmeesters) en lid
  • Register-Taxateur (Landelijk Vastgoed, Nederlands Register Vastgoed Taxateurs RT815237671)
  • registermakelaar (Landelijk Vastgoed, Stichting VastgoedCert, L1601.300)
  • lid van de Vereniging van Onteigeningsrecht

Hanneke Schroten is senior rentmeester – taxateur bij Van Ameyde Waarderingen, waar zij sinds 2008 werkt. Zij heeft grote belangstelling voor de agrarische sector en heeft veel ervaring met complexe en soms ook politiek gevoelige projecten, waaronder:

  • onrechtmatig gebruik van provinciale gronden en water door derden
  • verkoop van overtollig vastgoed van een provincie
  • aankoop van landelijk vastgoed namens meerdere provincies
  • provinciaal inpassingsplan N340/N48 (grondverwerving en wegverbreding)
  • grondverwervingsprocessen rondom de aanleg van dijken en kunstwerken

Hanneke heeft haar opleiding genoten aan de Hogeschool van Hall Larenstein in Velp (NVR diploma Vastgoed en Grondbeheer) en de Christelijke Agrarische Hogeschool in Dronten (Management Landelijk Gebied).