Harry van Beest RT

Ingeschreven als Register-Taxateur kamer Bedrijfsmatig Vastgoed (BV), Nederlands Register Vastgoed Taxateurs RT841723424.

Harry van Beest is vastgoedtaxateur met 45 jaar ervaring. Tot 2014 was Harry werkzaam als technisch directeur bij Ratio Taxaties, dat in 2014 onderdeel werd van Ameyde Waarderingen.

Bij Van Ameyde Waarderingen is Harry senior taxateur. Harry heeft ervaring met het uitvoeren van zeer uiteenlopende bedrijfsmatige taxaties en het oplossen van complexe vastgoedvraagstukken. De opdrachten variëren van het waarderen van herontwikkelingslocaties in binnenstedelijk gebied, deskundigenbijstand bij huurprijs- en canonherziening van terminals in de Rotterdamse haven tot het taxeren van vastgoed voor diverse doeleinden (jaarrekening, verzekering, financiering, onteigening, planschade en nadeelcompensatie.