ing. Imre van Soest

Imre van Soest is sinds 2023 werkzaam als Rentmeester NVR en taxateur bij Van Ameyde Waarderingen.

In zijn loopbaan als rentmeester NVR is hij veel betrokken geweest bij grote infrastructurele projecten. Hij trad op als projectleider en was verantwoordelijk voor het vestigen van opstalrechten, het beheer van verworven gronden, het beheer van bestaande infrastructuur en het taxeren en afwikkelen van diverse schades.

Imre heeft een sterke affiniteit met het buitengebied, de agrarisch sector en de jacht. Zijn affiniteit en werkervaring zal hij gaan inzetten om zijn opdrachtgevers bij Van Ameyde van dienst te zijn. Hij zal zich bezighouden met het vestigen van opstalrechten, het geven van uiteenlopende adviezen omtrent jacht, pacht en erfpacht en hij gaat zich verder ontwikkelen als taxateur Landelijk en Agrarisch Vastgoed.

Imre heeft zijn opleiding Bos- en Natuurbeheer met specialisatie Rentmeesterij genoten aan Hogeschool Van Hall Larenstein te Velp.