Isabell Helder LLB.

Isabell Helder is Rentmeester – Jurist bij Van Ameyde Waarderingen, waar zij sinds 2018 werkt. Zij heeft een juridische achtergrond en heeft tijdens haar opleiding ervaring opgedaan met verlenen van juridisch advies en onderzoek naar invoering maatregelen na aanpassingen in wetgeving. Haar werkzaamheden bestaan o.a. uit:

  • Uitvoeren van grootschalige (erfpacht) marktonderzoeken in haven- en industriële gebieden
  • Het vestigen van zakelijke rechten voor verschillende typen opdrachtgevers
  • Voeren van gedoogplichtprocedures voor kabel- en leidingbeheerders
  • Opstellen pacht-, huur- erfpacht-, koop- en verkoopovereenkomsten inclusief notariële afwikkeling.
  • (Ondersteuning bij) taxaties en verwerving van landelijk vastgoed (agrarische percelen en bedrijfsverplaatsingen) op basis van Onteigeningswet en vaste jurisprudentie, voor provincies en gemeentes
  • Waarderen van percelen t.b.v. kavelruil of omvorming naar natuur voor diverse provincies

Isabell heeft haar opleiding HBO Rechten genoten aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen te Arnhem.