ing. Jeroen van Lenthe RT MRICS

 • beëdigd rentmeester NVR (Koninklijke Nederlandse Vereniging van Rentmeesters) en lid
 • lid van RICS Nederland en RICS Registered Valuer, registratienummer 5617348
 • Register-Taxateur (Bedrijfsmatig Vastgoed – Groot Zakelijk Vastgoed en Landelijk en Agrarisch Vastgoed, Nederlands Register Vastgoed Taxateurs RT788145149)
 • bestuurslid Stichting Vastgoedopleidingen Overheid
 • bestuurslid Vereniging voor Onteigeningsrecht
 • voorzitter commissie Certificering van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Rentmeesters
 • lid van het Centraal College van Deskundigen van taxatieregister VastgoedCert

Jeroen van Lenthe is een zeer ervaren senior rentmeester en taxateur bij Van Ameyde Waarderingen. Na zijn opleiding rentmeesterij aan hogeschool Larenstein (1997), is hij voortdurend actief geweest in de praktijk van de grondverwerving en taxaties. Jeroen interesseert zich sterk voor de taxatieleer en de professionaliseringsslag binnen de sector, hetgeen zich uit in diverse lidmaatschappen, registraties, bestuursfuncties en het ontwikkelen en doceren van beroepsopleidingen binnen dit vakgebied. Jeroen is bestuurslid bij de VvOR, lid van de Centrale Raad van het NRVT en hij is lid van c.q. ingeschreven bij de NVR, het NRVT, RICS en het LRGD. Hij heeft zich gespecialiseerd in complexe taxaties (ook van bedrijfsmatig vastgoed), bestuursrechtelijke schadevergoedingen en staatssteun. Maar hij is ook zeker nog steeds geïnteresseerd in een minder complexe opgave in het mooie buitengebied van Nederland!

Een aantal projecten waar hij bij betrokken is:

 • taxateur bij vaststellen onteigeningsschadeloosstelling of schades ingevolge van gedoogplichten BP, opstalrechten of bestuursrechtelijke schadevergoedingen i.o.v. diverse overheden en overheidsbedrijven
 • taxaties en grondverwerving binnen en buiten de gebouwde kom voor diverse gemeentes
 • producent landelijke taxatiewijzer agrarische gebouwen en agrarische grond
 • taxaties t.b.v. financiering en jaarrekening voor diverse opdrachtgevers van uiteenlopende objecten zoals:
  • olie opslag terminal op erfpacht
  • verschillende grondposities t.b.v. ontwikkeling van woningen en bedrijfsterreinen
  • zorgvastgoed, bedrijfspanden, scheepswerven en industrieel vastgoed
  • diverse “drie-deskundigen taxaties” en andere vormen van bindend advies
 • deskundige bijstand bij onder andere:
  • onteigening diverse bedrijven, winkelpanden, ontwikkellocaties
  • planschade risico analyses
  • vestiging zakelijk recht t.b.v. hoogspanningsmast op een betonfabriek (waardedaling en bedrijfsaanpassing)
 • producent landelijke taxatiewijzer agrarische gebouwen en agrarische grond