ing. Mathijs van de Ven RT

  • Beëdigd rentmeester NVR (Koninklijke Nederlandse Vereniging van Rentmeesters) en lid
  • Register-Taxateur (Landelijk en Agrarisch Vastgoed en Bedrijfsmatig Vastgoed, aantekening Groot Zakelijk Vastgoed Nederlands Register Vastgoed Taxateurs RT131022088)
  • Ingeschreven in register Deskundigen Onteigening en Bestuursrechtelijke Schadevergoeding (DOBS).

Mathijs is senior rentmeester – taxateur bij Van Ameyde Waarderingen, waar hij sinds 2021 werkt. Mathijs heeft affiniteit met de agrarische sector en beschikt over specifieke kennis inzake agrarisch recht. Mathijs treedt jaarlijks op als gastdocent.

  • taxateur bij vaststellen van onteigeningsschadeloosstelling in opdrachten van diverse overheden
  • taxateur en grondverwerver in zowel het stedelijk als het landelijk gebied voor diverse overheden
  • taxateur van uiteenlopende bedrijfsmatig vastgoed taxaties en het adviseren hieromtrent (erfpacht, herontwikkeling, onteigening)
  • deskundige bijstand leveren bij onteigening
  • adviseur bij provincies op het gebied van natuurinclusieve landbouw en duurzame gronduitgifte
  • adviseur terreinbeherende organisaties bij de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland door middel van aan- en verkoop en kavelruil