Meggie Dreessen BSc

  • beëdigd rentmeester NVR (Koninklijke Nederlandse Vereniging van Rentmeesters) en lid

Meggie Dreessen is Rentmeester NVR – Taxateur bij Van Ameyde Waarderingen, waar zij sinds 2016 werkt. Ze heeft een empathisch vermogen en goede communicatievaardigheden wat uitstekend van pas komt tijdens haar werkzaamheden:

  • marktanalyse/ -onderzoek t.b.v. meerdere taxatiewijzers
  • opstellen koop- en verkoopovereenkomsten inclusief notariële afwikkeling voor een landelijk bureau
  • waarderen van percelen t.b.v. kavelruil of omvorming naar natuur voor diverse provincies
  • vestigen zakelijk rechten, dossieropbouw, ervaring op doen in gesprekken met grondeigenaren voor verschillende typen opdrachtgevers

Meggie heeft haar opleiding genoten aan Hogeschool Van Hall Larenstein te Velp.