ing. Pierre van der Spek RT

  • Rentmeester en lid NVR (Koninklijke Nederlandse Vereniging van Rentmeesters)
  • Register-Taxateur (Landelijk en Agrarisch Vastgoed, registratienummer RT802346250)

Naast algemeen directeur sinds 2022, is Pierre werkzaam als senior rentmeester – taxateur bij Van Ameyde Waarderingen waar hij sinds 2015 werkt. Hij is betrokken bij een breed scala aan opdrachten en projecten. Deze opdrachten strekken zich uit van zeer complexe huurprijsherzieningen bij industrieel en havengebonden vastgoed in het Rotterdamse Havencomplex tot verwerving van gronden ten behoeve van natuurrealisatie en waterwingebieden. Bij deze opdrachten heeft Pierre een rol als rentmeester / consultant waarbij hij van stap tot stap adviseert in onderhandelingen en als taxateur voor de vaststelling van marktwaarde(n) en gebruiksvergoedingen.

Pierre heeft zijn opleiding genoten aan de Christelijke Agrarische Hogeschool te Dronten (Bedrijfskunde en agribusiness met als specialisatie: Adviseur Landelijk vastgoed”)