ing. Teun Lassche RT

  • beëdigd rentmeester NVR (Koninklijke Nederlandse Vereniging van Rentmeesters) en lid
  • Register-Taxateur (Landelijk en Agrarisch Vastgoed, Nederlands Register Vastgoed Taxateurs, RT639555789)
  • ingeschreven in het Register Deskundigen Onteigening en Bestuursrechtelijke Schadevergoeding
  • lid van de Vereniging voor Onteigeningrecht

Teun Lassche is senior rentmeester – taxateur bij Van Ameyde Waarderingen, waar hij sinds 2007 werkt. Hij is zeer resultaatgericht en in staat om knopen door te hakken waarbij hij oog heeft voor zowel de zakelijke als persoonlijke belangen van betrokken partijen. Opdrachten waar hij onder andere aan gewerkt heeft zijn:

  • taxeren en verwerven van gronden voor de herinrichting van de N348 Raalte-Ommen
  • taxeren en verwerven van gronden en opstallen op basis van volledige schadeloosstelling en vormen van onteigeningsdossiers voor diverse opdrachten van Provincie Overijssel
  • aan- en verkopen onroerend goed, advisering over verpachting, advisering en vestiging van zakelijk recht, voorbereiding en uitvoering gedoogplichtprocedures voor groot nutsbedrijf
  • advisering grondbeleid / grondverwervingsstrategie / onteigening / bestuursrechtelijke schadevergoedingen