Onze diensten

BOG

Bij taxaties voor (her)financieringen is het uitgangspunt altijd marktwaarde. Meer dan in het verleden wordt de kwaliteit van de rapporten getoetst. Wij zijn gewend om onze rapporten te onderbouwen met marktcijfers en om de overwegingen die een rol hebben gespeeld bij de totstandkoming van de waardering aan het papier toe te vertrouwen. Wij zijn trots op de complimenten die we krijgen (van opdrachtgevers én achterliggende financiers) over de hoogstaande kwaliteit van onze rapporten. Onze kennis en klantenkring is zeer breed op dit gebied. Onder andere agrarische bedrijven, garagebedrijven, industrie, overheid en instanties met grote vastgoedportefeuilles maken gebruik van onze diensten. Met regelmaat betreffen dit incourante objecten waar de expertise van onze taxateurs uitstekend tot zijn recht komt.Naast taxaties voor (her)financieringen voeren wij ook taxaties uit voor onder andere fiscale doeleinden, jaarrekeningen, aan-/verkoop, purchase price allocations. Neem contact met ons op om te informeren hoe wij uw taxatievraagstuk kunnen oplossen.

Taxaties van vaste activa
Van vastgoed en technische installaties tot inventarissen en inboedels

Wij verrichten taxaties van:

 • vastgoed
 • inventarissen
 • inboedels
 • technische installaties en machines
 • industriële installaties
 • elektronica
 • kostbaarheden
Taxaties voor alle doeleinden
Van verzekeringen en verkoopwaarde tot de bepaling van de hoogte van belastingen

Taxaties bewijzen hun nut op de meest uiteenlopende gebieden. Wij geven taxaties af voor onder andere:

 • balanswaarderingen (IFRS, actuele waarde)
 • verzekeringsdoeleinden – waardoor er bij schade geen discussie ontstaat over de waarde
 • financieringsdoeleinden, zoals hypotheken
 • aankoop en verkoop
 • belastingen (WOZ)
 • grondverwerving
 • onteigening
 • nadeelcompensatie
 • planschade
Lidmaatschappen en certificeringen
De juiste deskundige voor uw project

Onze taxateurs beschikken over de volgende certificeringen:

 • RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors), ’s werelds belangrijkste certificeringsinstantie voor vastgoedtaxaties
 • VRT, het Verenigd Register van Taxateurs
 • NRVT, het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs
 • TMV, Federatie van Taxateurs Makelaars Veilinghouders in Roerende Zaken

Onze rentmeesters zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters, de vastgoeddeskundigen op  het gebied van stad, land en infrastructuur.

Share This