Client story: Vopak Asset Ledger Clean-up

Onze klantverhalen

Koninklijke Vopak N.V. is ’s werelds grootste onafhankelijke dienstverlener als het gaat om tankopslag. Met name de opslag en overslag van vloeibare bulk chemicaliën (bulk liquid tank storage), gassen en olieproducten zijn taken die het bedrijf op zich neemt en Vopak een belangrijke wereldspeler maken. Vopak beschikt wereldwijd over verschillende terminals, zo ook in de haven van de Rotterdam. 

Om tot die portefeuille te komen hebben ze de afgelopen decennia diverse tank terminals overgenomen. De financiële boekhouding is door die verschillende overnames niet overal consistent. In 2018 is Vopak begonnen met de overstap naar een nieuw boekhoudprogramma: Oracle Cloud. Vopak heeft de overstap naar Oracle gebruikt om voor elke tankterminal een nieuwe consistente asset ledger op te stellen, deze asset ledgers worden door ons ontworpen. In 2018 zijn we naar Noord-Amerika en Canada geweest, in 2019 naar Singapore, Indonesië, Australië. Het bezoek aan Zuid-Amerika en Azië is dit jaar wegens corona uitgesteld.

 

Share This