Verzekeringstaxatie

Balanswaarderingen, de juiste waardebepaling voor de belastingen, (her)financiering, aan- of verkoop of schadebepaling zijn enkele diensten die wij aan zowel particulieren als MKB’ers bieden.

Op de meest uiteenlopende momenten is het belangrijk te weten wat uw bezittingen waard zijn. Denkt u maar aan balanswaarderingen, de juiste waardebepaling voor de belastingen, (her)financiering, aan- of verkoop of schadebepaling. Wie weet na een verwoestende brand nog exact wat de waarde was? Ongeacht de omvang van het object, wij zorgen voor de juiste waardebepaling van uw bezittingen.
Contra-expertise
Als u behoefte heeft aan een expert die namens en in overleg met u de hoogte van uw schade bepaalt

Bij schade bepaalt een schade-expert namens uw verzekeraar de hoogte van uw schade. Voor u is de vraag: waar heb ik recht op? In de meeste verzekeringspolissen voor opstallen, roerende zaken en bedrijfsschade is geregeld dat u het recht heeft om een deskundige, een contra-expert, in te schakelen. De kosten hiervan zijn meeverzekerd.

Heeft u behoefte aan deskundigheid van een onafhankelijke schade-expert? Wilt u zeker zijn dat u krijgt waar u recht op heeft op basis van de polisvoorwaarden?

Aarzel dan niet en schakel ons in, wij beschikken namelijk over deskundigen op elk vakgebied. Denk hierbij aan opstallen, roerende zaken maar ook bedrijfsschade. Op die manier zorgen wij ervoor dat uw belangen optimaal worden behartigd. Bel ons op 085-0700894 of mail ons

Lidmaatschappen en certificeringen
de juiste deskundige voor uw project
Onze taxateurs beschikken over de volgende certificeringen:

 • RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors), ’s werelds belangrijkste certificeringsinstantie voor vastgoedtaxaties
 • VRT, het Verenigd Register van Taxateurs
 • NRVT, het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs
 • TMV, Federatie van Taxateurs Makelaars Veilinghouders in Roerende Zaken

Onze rentmeesters zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters, de vastgoeddeskundigen op  het gebied van stad, land en infrastructuur.

Taxaties voor alle doeleinden
van verzekeringen en verkoopwaarde tot de bepaling van de hoogte van belastingen
Taxaties bewijzen hun nut op de meest uiteenlopende gebieden. Wij geven taxaties af voor onder andere:

 • balanswaarderingen (IFRS, actuele waarde)
 • verzekeringsdoeleinden – waardoor er bij schade geen discussie ontstaat over de waarde
 • financieringsdoeleinden, zoals hypotheken
 • aankoop en verkoop
 • belastingen (WOZ)
 • grondverwerving
 • onteigening
 • nadeelcompensatie
 • planschade
Taxaties van vaste activa
van vastgoed en technische installaties tot inventarissen en inboedels
Wij verrichten taxaties van:

 • vastgoed
 • inventarissen
 • inboedels
 • technische installaties en machines
 • industriële installaties
 • elektronica
 • kostbaarheden
Share This