[et_pb_progressbar_box _builder_version=”3.17.6″]

 

[/et_pb_progressbar_box]

Vestiging zakelijk recht van opstal

ten behoeve van nutsvoorziening

Leestijd:

Nieuws & blog Blog Vestiging zakelijk recht van opstal
[et_pb_progressbar_start_box _builder_version=”3.0.74″]

[/et_pb_progressbar_start_box][et_pb_post_top_box _builder_version=”3.0.106″]

Meet us at air mic 2017

Leestijd:
 

[/et_pb_post_top_box]

Afgelopen zomer heb ik voor één van onze opdrachtgevers gesprekken gevoerd met diverse grondeigenaren over de aanleg van een tweetal watertransportleidingen door hun percelen. Om de eigendomssituatie vast te leggen en een duurzame en ongestoorde ligging te borgen dient een zakelijk recht van opstal te worden gevestigd. Er worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld schade en onderhoud aan de leidingen, gevolgschade, toegang, belemmeringen van het gebruik ter plaatse van de zakelijk recht strook, etc.

Een bijzondere klus waarbij ik als rentmeester als tussenpersoon heb gefungeerd tussen het waterleidingbedrijf en de grondeigenaar. Als tussenpersoon is het cruciaal om – naast de standaard afspraken omtrent het zakelijk recht van opstal – ook duidelijke afspraken te maken over de uitvoeringswerkzaamheden. Hierbij is essentieel dat zowel de belangen van de grondeigenaren worden geborgd en dat de gemaakte afspraken werkbaar zijn voor de aannemer die het werk zal gaan uitvoeren.

Nadat ik met de betrokken grondeigenaren overeenstemming had bereikt heeft het waterleidingbedrijf de uitvoering van het werk aan een aannemersbedrijf gegund. Bij de officiële kick-off van het project heb ik de met de grondeigenaar gemaakte afspraken gepresenteerd aan de aannemer. Tijdens de presentatie hebben we besproken waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt en hoe de afspraken tot stand zijn gekomen. Ik heb dit als zeer waardevol ervaren en heb mijn contacten met de grondeigenaar  – gedurende de uitvoeringsperiode – met vol vertrouwen overgedragen aan de aannemer.

Op dit moment is de aannemer volop bezig met de uitvoering van het werk. Bovenstaande foto is een foto van een tijdelijk fietspad en een werkstrook.

Al met al een super mooie klus die tot op heden voorspoedig en zonder klachten is verlopen!

[et_pb_quote_block quote_author_name=”Pierre van der Spek” _builder_version=”3.17.6″]

<p>Afspraken maken over de uitvoeringswerkzaamheden is zeer belangrijk!</p>

[/et_pb_quote_block][et_pb_coauthors_box _builder_version=”3.17.2″]

 

[/et_pb_coauthors_box][et_pb_progressbar_end_box _builder_version=”3.17.2″]

[/et_pb_progressbar_end_box]

Share This