Invaco
Industrial Valuations
& Consultancy

Industriële taxaties en consultancy

 

ENGLISH
Internationally accepted valuations for insurance and economic purposes
Invaco specialises in asset valuations for industrial and corporate clients. Our client base includes

 

 • ports and port authorities
 • the petrochemical industry
 • power production and distribution companies
 • shipyards
 • hospitals and laboratories
 • hotel chains and department stores
 • machine factories
 • agricultural enterprises

The objects we value include

 • industrial plant, machinery and equipment
 • ships
 • buildings
 • civil engineering structures
 • medical and other specialist equipment
 • shopping centres, hotels and holiday parks

Our registered valuers include two RICS surveyors for Machinery & Business Assets. Whether you need your business assets valued for IFRS or GAAP reporting, take-overs, insurance or financing, Invaco has the expertise and offers the quality to meet your high standards.

Invaco specialiseert zich in taxaties voor de industrie en het bedrijfsleven. Of het nu gaat om het afsluiten van verzekeringen of bedrijfseconomische doeleinden zoals IFRS-rapportage of een overname, het belang van onze taxaties is groot. Wij werken daarom met gecertificeerde taxateurs die garant staan voor internationaal erkende taxaties en rapportage.

Voor wie treden wij op?

 • havenbedrijven, -faciliteiten en -autoriteiten
 • de petrochemische industrie
 • energieproducenten en -distributeurs
 • scheepswerven
 • ziekenhuizen en laboratoria
 • middelgrote en grote bedrijven (onder andere hotel- en winkelketens, machinefabrieken en agrarische bedrijven)

Wij taxeren onder andere

 • machineparken
 • windmolenparken
 • industriële installaties
 • inventaris
 • schepen (van moderne geavanceerde schepen tot historische zeilschepen)
 • landmaterieel en aannemersmaterieel
 • gebouwen
 • civiele werken
 • medische en andere specialistische apparatuur
 • winkels, hotels en vakantieparken
Verzekeringstaxaties
Wat is de waarde van uw activa?
Na een schade, denk aan een grote brand, is het moeilijk vast te stellen welke bezittingen (opstallen, installaties en inventarissen) van een organisatie in rook zijn opgegaan. Laat staan wat de waarde ervan was op het moment van de schade. Toch is dat van essentieel belang voor de hoogte van uw schadevergoeding.

 

Niet alleen is het goed te weten welke bezittingen uw organisatie heeft, maar wat de waarde – conform uw verzekeringspolis – is. Voor verzekeringstaxaties onderscheiden we verschillende waardes, zoals

 • herbouwwaarde
 • nieuwbouwwaarde
 • vervangingswaarde
 • sloopwaarde
 • verkoopwaarde

Wij voeren alle taxaties uit conform Artikel 960 Boek 7 Burgerlijk Wetboek. Deze worden door verzekeraars derhalve geaccepteerd. Invaco zorgt voor de juiste taxatie van uw activa, zodat u in het onverhoopte geval van schade de juiste schadevergoeding ontvangt.

Taxaties voor bedrijfseconomische doeleinden
van de waardering voor aan- of verkoop tot balanswaarderingen en uw jaarrekening
Grote bedrijfsmatige belissingen, zoals financiering, een overname of verkoop, vereisen inzicht in de bedrijfseconomische waarde van uw bedrijfsmiddelen. Daarnaast is de juiste waarde van uw activa van belang voor de jaarrapportage conform IFRS (International Financial Reporting Standards), GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) of andere internationale standaards. Voor beursgenoteerde bedrijven is deze rapportage verplicht.

 

Voor IFRS taxeren wij op basis van fair value, oftewel de reële waarde. Het rapport wordt hierdoor internationaal geaccepteerd. Wij hebben jarenlange ervaring met taxaties en rapportage conform IFRS en GAAP.

Consultancy
Second opinion, beoordeling van activabestanden en contra-expertise
Naast onze taxaties geven wij advies in ingewikkelde vraagstukken inzake de waarde van bedrijfsactiva. U kunt ons inschakelen voor

 • een second opinion
 • het opstellen van een boekhoudlijst naar IFRS, GAAP of vergelijkbare richtlijnen
 • beoordeling van activabestanden
 • contra-expertise voor technisch ingewikkelde schades, zoals machinebreuk, schade aan windmolenparken of andere technische installaties

Gecertificeerde taxateurs & RICS

Invaco is onderdeel van het multidisciplinaire Van Ameyde Waarderingen. Dit betekent dat wij alle vormen van taxaties, evenals advies op het gebied van grondzaken, kunnen bieden. Alle taxateurs van Van Ameyde Waarderingen en Invaco zijn gecertificeerd. Bovendien beschikt Invaco over twee RICS gecertificeerde taxateurs op het gebied van Machinery & Business Assets (MBA). RICS is de hoogste internationale taxatiestandaard. Vraagt een bank u om een MBA-taxatie? Dan weet u dat u bij Invaco voor een door de bank en internationaal erkende taxatie aan het juiste adres bent!

 

Share This