[et_pb_progressbar_box _builder_version=”3.17.2″]

[/et_pb_progressbar_box]

Grondfonds voor
natuurinclusieve landbouw

Leestijd:

Nieuws & blog Blog Grondfonds voor natuurinclusieve landbouw
[et_pb_progressbar_start_box _builder_version=”3.0.74″]

[/et_pb_progressbar_start_box][et_pb_post_top_box _builder_version=”3.0.106″]

Meet us at air mic 2017

Leestijd:

[/et_pb_post_top_box]

Enerzijds is er in de beleggingswereld een trend naar impactbeleggen. Een groeiende groep beleggers wil (een deel van) hun vermogen beleggen in assets met een maatschappelijke impact. Dit impactbeleggen kan zich op allerlei doelen richten, waarvan landbouw en natuur een hele herkenbare is. De belegger voelt een grote betrokkenheid bij de kwaliteit van de leefomgeving en voedselproductie.

Anderzijds is er in de agrarische wereld een omslag gaande naar een meer en meer duurzame wijze van produceren. Een groeiende groep boeren wordt gedreven door een intrinsieke motivatie dat de huidige wijze van landbouwproductie op de lange termijn niet houdbaar is en wil omschakelen naar een andere bedrijfsmodel, gericht op biodiversiteit en in balans met bodem en omgeving.

Koppeling impactbeleggen en natuurinclusieve landbouw

Gevangen tussen zuivelmarkt, milieumaatregelen en hoge grondprijzen is die omslag lastig te realiseren. Met CommonGround willen we impactbeleggen en natuurinclusieve landbouw aan elkaar koppelen. Dit door geld aan te trekken, daar op geschikte plekken landbouwgrond voor te kopen en deze grond onder voorwaarden uit te geven aan agrarische ondernemers die natuurinclusief willen (gaan) boeren.

Beleggers kunnen particulieren, fondsen en institutionele beleggers zijn die met hun vermogen willen bijdragen aan natuur op landbouwbedrijven in een duurzaam landbouwsysteem. Deze beleggers ontvangen een groene participatie die zijn waarde houdt (landbouwgrond is een waardevaste belegging), maar in plaats van de jaarlijkse pacht, rente of dividend in euro’s realiseren zij een maatschappelijk rendement.

Door de landbouwgrond tegen een lage pacht beschikbaar te stellen aan landbouwbedrijven zijn die in staat om over te stappen naar een andere manier van boeren. Geen kapitaallasten op de grond, wel een pacht die in relatie staat tot het natuurinclusieve gebruik van de grond. Met een hefboom voor het hele bedrijf dat dan natuurinclusief kan worden geëxploiteerd en mogelijk ook gekoppeld aan andere duurzame doelen die onlosmakelijk met zo’n duurzame bedrijfsvoering samenhangen.

Dat is een hele uitdaging en de komende maanden willen we van start gaan om het ‘huis’ te bouwen waarin we dit initiatief kunnen onderbrengen. In deze organisatie kunnen namelijk zowel landelijke initiatieven worden ondergebracht (voor specifieke natuurdoelen zoals weidevogels) als provinciale en lokale initiatieven. Daarvoor moet veel werk worden verzet, zoals het beleggingsbeleid en fondsenwerving (binnen de voorwaarden van de vergunningplicht AFM) alsook het aankoop- en uitgiftebeleid en de daarbij behorende ecologische randvoorwaarden. Een hele uitdaging, maar we gaan ervoor!

[et_pb_quote_block quote_author_name=”Michiel de Koe” _builder_version=”3.17.2″ quote_author_position=”Rentmeester | Taxateur | Grondzakendeskundige”]Beleggers ontvangen geen jaarlijkse pacht, rente of divident, maar realiseren maatschappelijk rendement.

[/et_pb_quote_block][et_pb_coauthors_box _builder_version=”3.0.90″]

[/et_pb_coauthors_box][et_pb_progressbar_end_box _builder_version=”3.0.74″]

[/et_pb_progressbar_end_box]

[et_pb_office_box _builder_version=”3.17.2″ office=”10683″ /]

Share This