Van Ameyde Waarderingen

Te koop percelen landbouwgrond
omgeving Spijkerboorsdijk, Annen

Leestijd: 2 minuten

Nieuws & blog News Te koop percelen landbouwgrond te Annen

Te koop perceel landbouwgrond

Leestijd:2 minuten

Perceel landbouwgrond ter grootte van circa 9.75.80 hectare gelegen in de omgeving van Annen en Eext

Omschrijving

Het object is gelegen in het landelijk gebied in de omgeving van Annen (plaatselijk gelegen aan de Spijkerboorsdijk) en is ten behoeve van de verkoop onderverdeeld in clusters A en B. Het gehele object bestaat uit landbouwgrond (akkerbouw) en heeft een kadastrale oppervlakte van 9.75.80 hectare (kadastraal bekend gemeente Anloo, sectie U, nummers 412, 793, 794 en 795). De beide clusters hebben individueel elk een oppervlakte van ongeveer 4.87.90 hectare. Op het overzichtskaartje is de indeling van de beide clusters indicatief weergegeven. Beide clusters kunnen afzonderlijk worden verkocht en zijn zelfstandig ontsloten.

De grondsoort van het object bestaat hoofdzakelijk uit zandgrond. De ontwatering verloopt via diverse sloten. De draagkracht van de bodem is goed. Het object is uitermate geschikt voor het agrarisch gebruik en heeft daarvoor ook een zeer gunstige vorm. Het object wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het telen van maisgewassen. In 2018 is een gedeelte van het object gebruikt voor het telen van aardappelen (bron: www.boerenbunder.nl).

Het areaal aan landbouwgrond wordt steeds schaarser vanwege diverse ontwikkelingen in het landelijk gebied van Nederland. Grondbehoefte neemt toe en landbouwgrond is daarnaast doorgaans een waardevaste belegging. Deze verkoop biedt u de mogelijkheid om uw grondareaal uit te breiden.

Een gedeelte van het object wordt doorsneden door een hoofdwatergang dat in eigendom is van het Waterschap. Via bestaande dammen is het achterliggend deel van het object bereikbaar (zowel via cluster A als via cluster B). Op cluster A staan twee hoogspanningsmasten van TenneT TSO B.V.

Op het object zijn de volgende belemmeringen bekend:

  • Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onderb, van de Belemmeringenwet Privaatrecht

Het is niet bekend of het jachtrecht is verhuurd. Op het object rusten geen betalingsrechten. De clusters worden in verpachte staat opgeleverd (geliberaliseerde pacht conform art. 7:397 lid 1 BW). De geliberaliseerde pachtovereenkomst heeft als einddatum 31 december 2019. Vanaf 1 januari 2020 is de grond vrij van huur, pacht en gebruik (met uitzondering van een eventuele jachthuurovereenkomst). WMD Drinkwater B.V. heeft het object nooit zelf feitelijk gebruikt voor agrarische doeleinden. Het object is in de afgelopen jaren verpacht geweest ten behoeve van het agrarisch gebruik (middels een kortlopende geliberaliseerde pachtovereenkomst).

Inschrijving

De sluitingsdatum van de inschrijving is 26 juli om 11:00 uur.

Vragen of meer informatie?

Neem gerust contact op met Yelmer Blaauw en/of René Timmer
(0592) 30 91 09  

Brochure landbouwgrond Annen

Brochure verkoop landbouwgrond Annen

Noorderstaete contact

Share This