Van Ameyde Waarderingen

Te koop percelen cultuurgrond
Schooldijk te Schalkhaar

Leestijd: 1 minuut

Nieuws & blog News Te koop perceel cultuurgrond Schooldijk te Schalkhaar

Perceel cultuurgrond te koop

Leestijd:1 minuut

Het betreft een perceel cultuurgrond van circa 4 hectare gelegen nabij Schooldijk 1 te Schalkhaar

Omschrijving
Het object is gelegen in het landelijk gebied in de omgeving Schalkhaar, aan de Schooldijk. Het object betreft percelen cultuurgrond met een totale oppervlakte van circa 4 hectare. Het object is kadastraal bekend als gemeente Diepenveen, sectie E, nummers 2720 en 2721 (ged.). De grond is thans in gebruik als grasland. Het object is zeer geschikt voor agrarisch gebruik en heeft daartoe ook een goede vorm.

Een gedeelte van het object rondom de woning (globaal begrensd met de lichtgroene lijn) wordt kadastraal gesplitst en blijft bij de woonboerderij.

Het object wordt in erfpacht uitgegeven.
Erfpacht is evenals eigendom een zakelijk recht. De duur van de agrarische erfpacht is 30 jaar.
Het recht van erfpacht wordt gevestigd tegen een insteekvergoeding van 30% van de grondwaarde. Jaarlijks is een canon verschuldigd van 2% over de resterende 70% van de grondwaarde. Deze canon wordt jaarlijkse geïndexeerd op basis van de Consumentenprijsindex (CPI) en kan eens in de 10 jaar worden herzien.

Bijzonderheden

  • Oppervlakte: circa 4 hectare, over- en ondermaat te verrekenen
  • Duur: 30 jaar;
  • Insteekvergoeding: 30% van de grondwaarde;
  • Canon: 2% over 70% van de grondwaarde;
  • Indexering: jaarlijks, op basis van CPI;
  • Herziening: iedere 10 jaar tegen een marktconform canonpercentage over 70% van de grondwaarde.

Erfpacht heeft vele voordelen ten opzichte van (geliberaliseerde) pacht

  • Een langdurig zakelijk gebruiksrecht voor de duur van 30 jaar;
  • Het erfpachtrecht kan worden belast met hypotheek;
  • De canon wordt berekend over slechts 2% van de resterende 70% van de grondwaarde;
  • De insteekvergoeding van 30% is fiscaal afschrijfbaar ten laste van het bedrijfsresultaat.

Bovendien is, net als bij pacht, de canon / pacht fiscaal aftrekbaar voor de berekening van het bedrijfsresultaat.

De noordelijke kadastrale perceelsgrens wijkt enigszins af van de feitelijke perceelsgrens. Bij de uitgifte in erfpacht gelden de kadastrale grenzen.
Het huidige kadastrale perceel 2721 dient te worden gesplitst in een deel dat als erf bij de woonboerderij blijft en een deel landbouwgrond. Na splitsing wordt de definitieve oppervlakte vastgesteld en op basis van de definitieve oppervlakte worden de insteekvergoeding en de canon vastgesteld.

Vragen of meer informatie?

Neem gerust contact op met Folkert Olthof
(038) 870 01 86

Noorderstaete Zwolle contact

Share This