Vanameyde

Verkoop perceel grasland
Haarsterree, Marum

Leestijd: 3 minuten

Nieuws & blog Nieuws Verkoop bij inschrijving van perceel grasland Haarsterree, Marum

Verkoop bij inschrijving perceel grasland Haarsterree, Marum

Leestijd:3 minuten

Een perceel grasland van 2.14.00 hectare Haarsterree, Marum wordt te koop aangeboden.

Perceel grasland ter grootte van circa 2.14.00 hectare gelegen in de omgeving van Marum en De Wilp 

Omschrijving

Het object is gelegen in het landelijk gebied in de omgeving van Marum en De Wilp. Het object bestaat uit grasland en heeft een geschatte oppervlakte van 2.14.00 hectare. De grondsoort van het object bestaat hoofdzakelijk uit zandgrond. De ontwatering geschiedt via een smalle watergang aan de noordzijde en een bermsloot langs de Haarsterree. Daarnaast geschiedt de ontwatering via greppels aan de oost- en zuidzijde van het object. De draagkracht van de bodem is goed. Het object is uitermate geschikt voor het agrarisch gebruik en heeft daarvoor een gunstige vorm. 

Het kadastraal perceel zal bij verkoop worden gesplitst en ingemeten door het kadaster. Een gedeelte van het kadastraal perceel, bestaande uit een weg en een fietspad (bekend als de Haarsterree), maakt daarom geen onderdeel uit van het object en zal niet worden verkocht. De eerste snede gras zal voorafgaande aan de verkoop nog worden gemaaid door de eigenaar (of derden namens de eigenaar). 

Op het perceel rusten geen betalingsrechten. Het is niet bekend of het jachtrecht is verhuurd. Het object wordt vrij van huur, pacht en/of gebruik opgeleverd (m.u.v. de eventuele jachthuurovereenkomst). De gemeente heeft het object nooit zelf feitelijk gebruikt voor agrarische doeleinden. Het object is in de afgelopen jaren verpacht geweest ten behoeve van het agrarisch gebruik (middels een reguliere pachtovereenkomst die per 1 januari 2019 is beëindigd). Voor meer informatie over de planologie zie 

Het object is bereikbaar vanaf de Haarsterree, een deels verharde en deels semi-verharde openbare weg met direct aangrenzend een fietspad. Vanuit Marum is de Haarsterree bereikbaar vanaf de Haarsterweg, vanuit De Wilp via de Nieuwlandsweg of Dijkswijk. 

Bij de grondeigenaar is niet bekend dat het object verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het agrarisch gebruik als grasland of die heeft geleid of zou kunnen leiden tot een verplichting tot schoning van het object dan wel het nemen van andere maatregelen. Uitgangspunt van de verkoop is dat er geen belemmeringen zijn voor gebruik als grasland. 

Inschrijving

De sluitingsdatum van de inschrijving is 24 mei om 11.00 uur. 

Vragen?

Neem gerust contact op met Yelmer Blaauw
(0592) 30 91 09  

Noorderstaete contact

percelen grasland en bos in Zeijerveld

Share This