Vanameyde

Blog

Filter op :
grondzaken & rentmeesterij | taxaties

De bedoeling van de wetgever bij het Pachtprijzenbesluit, zijnde het benaderen van de balans tussen het belang van de verpachter (vervangingswaarde c.q. beschikbaar gestelde vermogen) en het belang van de pachter (gebruikswaarde), komt tot uiting in de markt. De markt wordt immers gevormd door de wisselwerking tussen een redelijk handelend gebruiker (koper danwel huurder/pachter) en een redelijk handelend verkoper (danwel verhuurder/verpachter). Bij het vaststellen van de pachtprijs dient derhalve aansluiting te worden gezocht bij marktgegevens, hetgeen bovendien goed mogelijk is.

grondzaken & rentmeesterij

De rentmeester als tussenpersoon tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en tussen opdrachtnemer en grondeigenaar bij vestiging van zakelijke rechten van opstal.

grondzaken & rentmeesterij

Het gebruik van grondgebied voor zonneparken is sterk in opkomst. Planologie, het verkrijgen van draagvlak, maar ook financiering zijn een aantal aspecten die een belangrijke rol spelen bij deze ontwikkeling.

even voorstellen

Wij – Isabell Helder en Mika Mintes – zijn nieuw bij Van Ameyde Waarderingen / Noorderstaete Rentmeesters en willen onszelf graag even voorstellen.

1 2 3
Share This