Noorderstaete Rentmeesters

Grondzaken en beheer van landelijk vastgoed

ONZE MISSIE
Een optimaal resultaat voor de vastgoedeigenaar

Noorderstaete rentmeesters levert diensten en producten aan vastgoedeigenaren, met als doel dat hun bezit en vastgoed floreert. Wij streven naar een optimaal resultaat voor de eigenaar. Kostenbesparing, risicobeheersing, transparantie en deskundigheid zijn daarbij absolute randvoorwaarden.

Onze kernwaarden zijn

 • klantgerichtheid
 • deskundigheid
 • betrouwbaarheid
 • maatschappelijke betrokkenheid

Onze kracht komt voort uit professionaliteit, korte lijnen, flexibiliteit, betrokkenheid en enthousiasme. Wij opereren als inspirerende organisatie in een eigentijdse omgeving. Goede relaties en prestaties zorgen voor continuïteit.

[et_pb_office_box _builder_version=”3.0.106″ office=”10683″ layout_type=”small” /]

Noorderstaete rentmeesters houdt zich bezig met advisering, taxaties, aankoop, beheer en verkoop van landelijk vastgoed. Wij zijn volop aanwezig in het landelijk gebied en in de overgang naar het stedelijk gebied. Onze vastgoeddeskundigen zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR).

Voor wie treden wij op?

 • particuliere grondeigenaren
 • overheden
 • semi-overheden
 • (nuts)bedrijven
 • non-profit organisaties

Onze diensten

Beheer
van landelijk vastgoed

Als eigenaar van landelijk vastgoed kunt u ervoor kiezen om uw eigendommen bij derden in gebruik te geven. Dit kan door middel van huur, pacht, erfpacht en/of opstalrecht. De bedoeling is uw financiële positie te versterken. Hoe waarborgt u echter daarnaast uw eigendomspositie en voldoet u aan de steeds strengere en ingewikkeldere wetgeving? Denk maar aan

 • de Pachtwet
 • Natura 2000
 • de Natuurschoonwet
 • de Wet ruimtelijke orderning
 • de Grondexploitatiewet
 • de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Professioneel beheer van landelijk vastgoed is bij Noorderstaete rentmeesters in goede handen. Wij beheren landelijk en randstedelijk vastgoed met een omvang van 1 tot 5.000 hectare. Onze rentmeesters zijn altijd op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor u.

Wij beheren landgoederen, gebouwen en verpachte landbouwgronden tot bossen en natuurterreinen namens:

 • bos- en landgoedeigenaren
 • stichtingen
 • overheden
 • (institutionele) grootgrondbezitters

Daarnaast voeren wij de directie en het beheer van de Stadserven Kampereiland e.o.

Beheerplanning: opbrengstverhogend

Welke opbrengstverhogende potentie heeft uw bezit en aan welke randvoorwaarden moet worden voldaan? Planmatig nadenken over het beheer van bossen, opstallen en landgoed werkt kostenbesparend en kansenverhogend. Beheerplanning is onderdeel van onze dienstverlening.

Tijdelijk beheer

Ook voor tijdelijk beheer kunt u terecht bij Noorderstaete rentmeesters. Met onze projectmatige aanpak garanderen wij tijdige beschikbaarheid van gronden. Dankzij onze kennis van gebruiksmogelijkheden en bijbehorende contracten minimaliseren wij de kosten en risico’s en optimaliseren wij het rendement. Wij stemmen de aanpak af op uw doelstelling, wensen en situatie.

Grondzaken
van onteigening en planschade tot begeleiding van aan- en verkoop

Het landelijk gebied voelt de gevolgen van een veranderende samenleving, een ander gebruik van de groene ruimte en overheidsplannen. Dit heeft gevolgen voor uw plannen, huidige of toekomstige grondbehoefte en uw juridische positie. Noorderstaete rentmeesters is thuis in alle aspecten die daarbij komen kijken:

 • taxaties voor de juiste bepaling van de waarde van uw bezit
 • vestiging van zakelijke rechten
 • begeleiding van aan- of verkoop van gronden, bossen of landgoederen
 • begeleiding bij onteigening – inclusief het taxeren van schadeloosstelling en het voeren van minnelijke onderhandelingen
 • advisering bij planschade en nadeelcompensatie, inclusief risicoanalyse, beoordeling van schadeclaims en advies over schadepreventie
 • op maat gemaakt advies over geliberaliseerde pacht, reguliere pacht en/of erfpacht, inclusief belangenbehartiging bij geschillen tussen de eigenaar en (erf)pachter

Op de pagina’s ‘Taxaties‘ en ‘Grondzaken en rentmeesterij‘ van Van Ameyde Waarderingen, het multidisciplinaire taxatiebureau waar wij onderdeel van zijn, vindt u diepgaande informatie over al deze activiteiten.

De Stadserven
een case...

In 1363 verwierf de gemeente Kampen ‘het eeuwig recht van op- en aanwas’ van alle zandplaten en gorzen in de monding van de IJssel. In de loop der eeuwen zorgde aanwas voor een grote uitbreiding van het Kampereiland. Aan het einde van de twintigste eeuw was de oppervlakte van de Kampereilanden twee tot drie maal zo groot geworden.

Het beheer van circa 5.000 hectare gebied, met 110 boerderijen, woningen, recreatiebedrijven en overige opstallen vereist veel kennis. Sinds 2003 verricht Noorderstaete rentmeesters de directie en beheer van dit gebied met voornamelijk melkveehouderijen in de IJsseldelta. Wij houden ook de geautomatiseerde contractadministratie, inclusief GIS-applicatie bij en voeren de financiële boekhouding. Onze opdrachtgever is de Stadserven (Kampereiland Vastgoed NV met de gemeente Kampen als enig aandeelhouder).

Bovendien zijn wij als initiator en projectleider betrokken geweest bij het project de Weidse Waarden. De gebiedsontwikkeling verliep tot eind 2014 via dit project, waarin

 • duurzame landbouw
 • verbreding en verdieping in het nationaal landschap IJsseldelta centraal stonden.

Gecertificeerde rentmeesters en taxateurs

Noorderstaete rentmeesters is onderdeel van het multidisciplinaire Van Ameyde Waarderingen. Binnen Van Ameyde Waarderingen beschikken wij dan ook over rentmeesters en taxateurs in de meest uiteenlopende disciplines: van landelijk vastgoed tot industriële installaties, maar ook woonhuizen en kostbaarheden. Maak eens kennis met onze gecertificeerde rentmeesters en taxateurs.

Meer informatie?

Neem voor vragen of een vrijblijvende afspraak om de mogelijkheden te bespreken, gerust contact met ons op:

E info@noorderstaete.com
T 0592 30 91 09

Share This