[et_pb_progressbar_box _builder_version=”3.17.2″]

 

[/et_pb_progressbar_box]

Een duurzaam grondfonds

doorbreekt de imPASse

Pasproblematiek

Leestijd:

Nieuws & blog Blog Pasproblematiek
[et_pb_progressbar_start_box _builder_version=”3.0.74″]

[/et_pb_progressbar_start_box][et_pb_post_top_box _builder_version=”3.0.106″]

Meet us at air mic 2017

Leestijd:
 

[/et_pb_post_top_box]

De PAS-problematiek leidt na de uitspraak van de Raad van State van 29 mei tot stagnatie van bouw- en infrastructuurprojecten en bedrijfsontwikkeling in de landbouw. De stikstof-depositie moet in Nederland omlaag en dat moet bij iedere vergunningaanvraag voor een nieuw project worden aangetoond. Projecten die nu “op slot” gaan, zijn niet per definitie maatschappelijk onverantwoord en de financiering van een meer duurzame landbouwontwikkeling moet ook gewoon worden gevonden in ons economisch systeem. Even creatief denken en één en één is drie!

Met het nieuwe externe salderen kan landbouwgrond binnen één kilometer van Natura2000 gebieden worden aangekocht en verpacht aan ondernemers die extensiever willen boeren, maar die daar binnen het huidige landbouwsysteem en –financiering geen mogelijkheid toe zien. Een vergelijkbare productieomvang op een grotere oppervlakte leidt per saldo tot extensivering, minder uitstoot van stikstof, binnen een duurzaam landbouwmodel. Je creëert daarmee bufferzones rond Natura2000 gebieden, maar het biedt ook mogelijkheden om koppelkansen te creëren. Bijvoorbeeld door de CO2 uitstoot van veenweidegebieden terug te dringen door gelijktijdig het waterpeil te verhogen. Of door natuurcompensatie te realiseren op een deel van de grond. Het heeft ook een sociale component in de zin van omgevingsmanagement en maatschappelijk verantwoord ondernemen van de projectontwikkelaars.

Een schoolvoorbeeld van “people – planet – profit” door de sociale, ecologische en economische impact die het heeft. Organisatorisch kun je het in een duurzaam grondfonds onderbrengen; hiervoor lopen concrete initatieven her en der in het land. De moeite van een nadere uitwerking waard, lijkt mij!

[et_pb_quote_block quote_author_name=”Michiel de Koe” _builder_version=”3.29.3″ box_shadow_horizontal_tablet=”0px” box_shadow_vertical_tablet=”0px” box_shadow_blur_tablet=”40px” box_shadow_spread_tablet=”0px” z_index_tablet=”500″]

<p><p>Een schoolvoorbeeld van “people – planet – profit” door de sociale, ecologische en economische impact die het heeft”</p></p>

[/et_pb_quote_block][et_pb_coauthors_box _builder_version=”3.17.2″]

 

[/et_pb_coauthors_box][et_pb_progressbar_end_box _builder_version=”3.17.2″]

[/et_pb_progressbar_end_box]

Share This