Onze diensten

Verzekeringstaxaties

In het geval van brandschade is het cruciaal dat uw bezittingen goed verzekerd zijn op basis van een taxatie volgens artikel 7:960 BW. U denkt goed verzekerd te zijn in geval van schade. En vertrouwt op de verzekeringen die u ooit hiervoor heeft afgesloten. Maar het zou zomaar kunnen dat u de vervangingswaarde vergoedt krijgt, terwijl u erop rekent de inventaris te kunnen vernieuwen. Met een taxatierapport van Van Ameyde bent u ervan verzekerd dat er na een calamiteit geen discussie ontstaat over welke opstallen, inventaris of inboedel op de verzekerde locatie aanwezig zijn. Het taxatierapport waarborgt een juiste verzekerde waarde. U heeft de zekerheid dat u niet bent onderverzekerd, maar dat u ook niet teveel betaalt door oververzekering. En wat nog veel belangrijker is, is dat de schadeafhandeling en dus de uitbetaling van de verzekeringsgelden sneller geregeld kunnen worden zodat eventuele liquiditeitsproblemen achterwege blijven. Van Ameyde heeft ruime ervaring met verzekeringstaxaties op elk werkterrein waaronder MKB, (grote) zorgcomplexen, industrie, overheden en woningcoöperaties.

Taxaties voor alle doeleinden
Van verzekeringen en verkoopwaarde tot de bepaling van de hoogte van belastingen

Taxaties bewijzen hun nut op de meest uiteenlopende gebieden. Wij geven taxaties af voor onder andere:

 • balanswaarderingen (IFRS, actuele waarde)
 • verzekeringsdoeleinden – waardoor er bij schade geen discussie ontstaat over de waarde
 • financieringsdoeleinden, zoals hypotheken
 • aankoop en verkoop
 • belastingen (WOZ)
 • grondverwerving
 • onteigening
 • nadeelcompensatie
 • planschade
Taxaties van vaste activa
Van Vastgoed en technische installaties tot inventarissen en inboedels

Wij verrichten taxaties van:

 • vastgoed
 • inventarissen
 • inboedels
 • technische installaties en machines
 • industriële installaties
 • elektronica
 • kostbaarheden
Lidmaatschappen en certificeringen
De juiste deskundige voor uw project

Onze taxateurs beschikken over de volgende certificeringen:

 • RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors), ’s werelds belangrijkste certificeringsinstantie voor vastgoedtaxaties
 • VRT, het Verenigd Register van Taxateurs
 • NRVT, het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs
 • TMV, Federatie van Taxateurs Makelaars Veilinghouders in Roerende Zaken

Onze rentmeesters zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters, de vastgoeddeskundigen op  het gebied van stad, land en infrastructuur.

Contra-expertise
Als u behoefte heeft aan experts die samen met u de hoogte van uw schade bepalen

Bij schade bepaalt een schade-expert namens uw verzekeraar de hoogte van uw schade. Voor u is de vraag: waar heb ik recht op? In de meeste verzekeringspolissen voor opstallen, roerende zaken en bedrijfsschade is geregeld dat u het recht heeft om een deskundige, een contra-expert, in te schakelen. De kosten hiervan zijn meeverzekerd.

Heeft u behoefte aan deskundigheid van een onafhankelijke schade-expert? Wilt u zeker zijn dat u krijgt waar u recht op heeft op basis van de polisvoorwaarden?

Aarzel dan niet en schakel ons in, wij beschikken namelijk over deskundigen op elk vakgebied. Denk hierbij aan opstallen, roerende zaken maar ook bedrijfsschade. Op die manier zorgen wij ervoor dat uw belangen optimaal worden behartigd. Bel ons op 085-0700894 of mail ons!

Share This