[et_pb_progressbar_box _builder_version=”3.17.2″]

 

[/et_pb_progressbar_box]

Zonneparken,
wat kost de grond?

Leestijd:

Nieuws & blog Blog Zonneparken, wat kost de grond?
[et_pb_progressbar_start_box _builder_version=”3.0.74″]

[/et_pb_progressbar_start_box][et_pb_post_top_box _builder_version=”3.0.106″]

Meet us at air mic 2017

Leestijd:
 

[/et_pb_post_top_box]

Gegeven de subsidie-termijn van 15 jaar en de levensduur van zonnepanelen, is een rendabele exploitatie voor een periode van 15-25 jaar mogelijk. Dat maakt een zonnepark geschikt voor tijdelijk gebruik op gronden die daarmee tijdelijk een andere bestemming krijgen of een dubbelbestemming als ‘zonnepark’. Bij de planvorming is sprake van een hoog ‘not in my backyard’ gehalte. Iedereen is voor duurzame energie, maar niet in zijn of haar uitzicht. Ook bestaat er veel weerstand om goede landbouwgrond te gebruiken als zonnepark. Deze weerstand kan worden overwonnen door lokaal maatwerk te leveren en te zoek naar nieuwe vormen van participatie. Dat kan economisch gedreven zijn, maar kent ook een maatschappelijke component. Zie bijvoorbeeld het initiatief van Sinnetafels in Friesland.

Daarnaast wordt de geschiktheid van locaties voor zonneparken sterk bepaald door de investerings- en beheerkosten, waaronder de opstelling (aantal zonnepanelen per ha) en de aansluiting op het elektriciteitsnet (afstand tot een geschikt schakelstation). De inkomsten bestaan uit de stroomopbrengst en de SDE+ subsidie. Hier wordt het financieringsmodel op geënt, gebaseerd op een breed palet van financieringsvormen en mogelijkheden van lokale participatie.

Als laatste geldt, zeker vanuit onze optiek als rentmeesters/ grondzakendeskundigen, de beschikbaarheid van de grond. Zonneparken worden op basis van vrijwilligheid gerealiseerd. De grond kan worden gehuurd, vaak in combinatie met een opstalrecht of op basis van eigendom. In alle gevallen is medewerking van de huidige eigenaar nodig en moeten de financieringskosten van de grond worden meegenomen in het exploitatiemodel. Inmiddels ontstaat er zoiets als een ‘marktprijs’ voor zonneparken, waarbij bedragen van € 3.000 – € 5.000 per jaar per hectare voor een huur- en opstalrecht worden betaald. Uiteraard sterk afhankelijk van de exploitatiemogelijkheden en de kosten van andere doelstellingen die aan het zonnepark worden gekoppeld vanwege draagvlak of ruimtelijke inrichting.

Kortom: er wordt nog flink gepionierd en voor een goed advies over een gedegen èn innovatieve aanpak kunt u bij ons terecht.

In februari 2017 is een artikel van mij verschenen in het blad “Grondzakenin de praktijk” waarin ik dieper in ga op dit onderwerp. Wil je meer lezen? Download dan hier het artikel.

[et_pb_quote_block quote_author_name=”Michiel de Koe” _builder_version=”3.17.6″]

<p><p>In alle gevallen is medewerking van de huidige eigenaar nodig en moeten de financieringskosten van de grond worden meegenomen in het exploitatiemodel</p></p>

[/et_pb_quote_block][et_pb_coauthors_box _builder_version=”3.17.6″]

 

[/et_pb_coauthors_box][et_pb_progressbar_end_box _builder_version=”3.17.2″]

[/et_pb_progressbar_end_box]

Share This