link
 • Welkom!
  Van Ameyde Waarderingen is een snel groeiend multidisciplinair taxatie- en adviesbureau met zes vestigingen in Nederland. Wij hebben een grote diversiteit aan expertises in huis waarmee wij overheden, bedrijven en particulieren bedienen.
  LEES VERDER
  Welkom!
  Welkom!
 • Taxaties
  Wij hebben ruime ervaring als het gaat om taxaties voor verzekeringen, (her)financiering, fiscale doeleinden, onteigening (volledige schadeloosstelling), planschade, nadeelcompensatie of een taxatie ten behoeve van een aan- of verkoopbeslissing.
  LEES VERDER
  Taxaties
  Taxaties
 • Verzekeringstaxaties
  Een verzekeringstaxatie nodig conform Artikel 960 Boek 7 Burgerlijk Wetboek? Onze taxateurs zorgen voor een juiste waardering van uw opstallen en inventaris.
  LEES VERDER
  Verzekeringstaxaties
  Verzekeringstaxaties
 • Rentmeesterij
  De rentmeesters bij Van Ameyde Waarderingen hebben ruime ervaring in het aanpakken en oplossen van complexe vastgoedvraagstukken in zowel het stedelijk als in het landelijk gebied. Er wordt geadviseerd en getaxeerd voor projecten als onteigeningen, planschades, nadeelcompensaties, staatssteun, grondexploitaties en erfpachtzaken.
  LEES VERDER
  Rentmeesterij
  Rentmeesterij
 • Grondverwerving
  Van Ameyde Waarderingen heeft uitgebreide ervaring met het uitvoeren van projectmatige grondverwervingstrajecten. Of het nu gaat om binnenstedelijke herontwikkelingen, grondverwerving voor infrastructurele werken zoals wegen en fietspaden, stads- of dorpsuitbreiding of aankopen voor natuurontwikkeling, telkens zoeken wij de passende oplossing.
  LEES VERDER
  Grondverwerving
  Grondverwerving
 • Contact
  Wilt u meer informatie of een offerte opvragen?
  Neem dan contact met ons op: 026 352 18 30 of waarderingen@vanameyde.com.
  Wij zijn u graag van dienst.
  LEES VERDER
  Contact
  Contact
Nieuws9 Maart 2018
In opdracht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is ons kantoor ook dit jaar verantwoordelijk voor de actualisatie van de Taxatiewijzer Agrarisch. De taxatiewijzer vormt voor een groot deel van de Nederlandse gemeenten dé basis voor het bepalen van de WOZ-waarde van agrarische objecten. In deze blog ga ik in hoofdlijnen in op dit omvangrijke project en mijn rol daarin. 
Nieuws14 Februari 2018

Een schadeloosstelling op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht of op grond van 6.1 Wet ruimtelijke ordening?

Bespreking van het arrest van het Gerechtshof Den Haag, 23 januari 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:22.

Op 23 januari 2018 heeft het Gerechtshof Den Haag een arrest gewezen over de manier waarop invulling moet worden gegeven aan het begrip volledige schadeloosstelling bij een gedoogplicht op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht in relatie tot planschade.