Vacatures bij
Van Ameyde Waarderingen

Afwisselend werk bij landelijk werkende taxateurs en rentmeesters

Van Ameyde Waarderingen

Afwisselend werk en de mogelijkheid om je verder te ontwikkelen als taxateur en/of rentmeester? Hier vind je onze openstaande vacatures.

 

Aankomend rentmeester

Over Van Ameyde Waarderingen

Van Ameyde Waarderingen is een taxatie- en rentmeesterskantoor en onderdeel van de internationale Van Ameyde Group. Wij hebben verschillende vestigingen door het land. Het verzamelpunt voor rentmeesters zal komen te liggen in Zwolle. Het werk ligt verspreid door het land heen. Daar waar de fysieke leefomgeving verandert, is de rentmeester.

Wij verrichten uiteenlopende werkzaamheden op het gebied van taxaties, grondverwerving, onteigening, erfpacht en beheer. Tot onze opdrachtgevers behoren overheden, bedrijven en particulieren.

Werkveld

Het werkveld van de rentmeester is zeer breed en afwisselend.

De rentmeester verleent, in een veelal langdurige relatie, diensten die bijdragen aan integrale benadering en integrale oplossing(en) van vraagstukken met en rond onroerende zaken, het beheer en de exploitatie van die onroerende zaken.

Onder diensten wordt onder andere verstaan:

 • Het uitvoeren van beheer van onroerende zaken in landelijke, historische en stedelijke omgeving;
 • Advisering over de exploitatie van onroerende zaken in relatie met de gestelde doelen van opdrachtgever;
 • Advisering op het gebied van grondzaken;
 • Strategische advisering in en rond onroerende zaken;
 • Waardering (taxaties) van onroerende zaken;
 • (Projectmatige) grondverwerving in het kader van gebiedsprocessen en functiewijzigingen van de fysieke leefomgeving.
 • Bij projectmatige grondverwerving gaat het veelal om grootschalige taxatie- en verwervingsopdrachten. Het gaat dan bijvoorbeeld om projecten voor de realisatie van nieuwe (spoor)wegen, waterdoelen, natuurdoelen, agrarische structuurverbetering, woongebieden en bedrijventerreinen.

Takenpakket

 • Je krijgt de ruimte om je verder te ontwikkelen binnen het vak van rentmeester/taxateur. Hierin wordt je gecoacht door ervaren collega’s.
 • Al naar gelang je achtergronden en interesses ondersteun je collega’s bij een bij jou passend deel van de werkzaamheden binnen dit brede palet van het hierboven beschreven werkveld.
 • Als voorbeelden van werkzaamheden die hierbij passen valt te denken aan het opstellen van contracten (opstalrechten, erfpacht, koop/verkoop e.d.), adviseren op het terrein van bestuursrechtelijke schadevergoedingen (planschade, onteigening en nadeelcompensatie), adviseren op het terrein van erfpacht, adviseren op het terrein van diverse schadeloosstellingskwesties, het uitvoeren van deelwerkzaamheden binnen grootschalige taxatieprojecten (bijvoorbeeld een analyse van de grondcontracten, planologie en vergunningen) en het adviseren op het gebied van juridische niches die gerelateerd zijn aan vastgoed (WVG, grondexploitatie, overdrachtsbelasting, verjaring, gerechtelijke procedures over waardedaling of schade, wet op de huurkoop e.d.). Meestal gaat het daarbij om de vertaalslag naar het rentmeesters- en taxatiewerk in de sfeer van grondverwerving, beheer of taxaties. Het werk bevindt zich in zowel landelijk- als stedelijk gebied.

Functie-eisen

 • Afgeronde HBO of WO opleiding in een richting die past bij het werkveld. Omdat het werkveld zo breed is, wijst de praktijk uit dat niet één opleiding die volle breedte dekt. Opleidingen die een goede basis vormen, zijn opleidingen uit de agrarische richting, of uit de richtingen vastgoed en makelaardij, real estate development, planologie, economische geografie, etc.;
 • Praktisch ingesteld gecombineerd met een ‘hands-on’ mentaliteit;
 • Affiniteit met concrete, tastbare zaken en casussen;
 • Affiniteit met taxeren;
 • Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, maatschappelijke en financiële belangen;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • Je bent nauwkeurig, analytisch en accuraat.

Meer informatie

Vind je het een uitdaging om in deze functie aan de slag te gaan? Stuur dan een sollicitatiebrief voorzien van jouw motivatie en CV naar: waarderingen@vanameyde.com

(aankomend) Rentmeester / Taxateur met financiële achtergrond

Over Van Ameyde Waarderingen

Van Ameyde Waarderingen is een taxatie- en rentmeesterskantoor en onderdeel van de internationale Van Ameyde Group. Wij hebben verschillende vestigingen verspreid door het land. Het verzamelpunt voor rentmeesters zal komen te liggen in Zwolle. Het werk ligt verspreid door het land heen. Daar waar de fysieke leefomgeving verandert, is de rentmeester.

Wij verrichten uiteenlopende werkzaamheden op het gebied van taxaties, grondverwerving, onteigening, erfpacht en beheer. Tot onze opdrachtgevers behoren overheden, bedrijven en particulieren.

Werkveld

Het werkveld van de rentmeester is zeer breed, divers en afwisselend.

De rentmeester verleent, in een veelal langdurige relatie, diensten die bijdragen aan integrale benadering en integrale oplossing(en) van vraagstukken met en rond onroerende zaken, het beheer en de exploitatie van die onroerende zaken.

Onder diensten wordt onder andere verstaan:

 • Het uitvoeren van beheer van onroerende zaken in landelijke, historische en stedelijke omgeving.
 • Advisering over de exploitatie van onroerende zaken in relatie met de gestelde doelen van opdrachtgever.
 • Advisering op het gebied van grondzaken en bestuursrechtelijke schadevergoedingen (onteigening/planschade/nadeelcompensatie)
 • Strategische advisering in en rond onroerende zaken.
 • Waardering (taxaties) van onroerende zaken.
 • (Projectmatige) grondverwerving in het kader van gebiedsprocessen en functiewijzigingen van de fysieke leefomgeving

Bij projectmatige grondverwerving gaat het veelal om grootschalige taxatie- en verwervingsopdrachten. Het gaat dan bijvoorbeeld om projecten voor de realisatie van nieuwe (spoor)wegen, waterdoelen, natuurdoelen, agrarische structuurverbetering, woongebieden en bedrijventerreinen.

Voor een beeld van onze projecten verwijzen we u graag naar de website www.jaarcijfersmeteenknipoog.nl. Voor een beeld van de werkzaamheden van onze rentmeesters zie de blogs op onze website:  https://www.vanameydewaarderingen.com/nieuws-blog/blog/

Takenpakket

 • Je krijgt de ruimte om je verder te ontwikkelen binnen het vak van rentmeester/taxateur. Hierin wordt je gecoacht door ervaren collega’s.
 • Al naar gelang je achtergronden en interesses ondersteun je collega’s bij een bij jou passend deel van de werkzaamheden binnen dit brede palet van het hierboven beschreven werkveld.
 • Als rentmeester met financiële achtergrond zul je voornamelijk ingezet worden op de terreinen van bestuursrechtelijke schadevergoedingen, taxaties en grondverwerving. In toenemende mate gaat het hier om de bepaling van (omvangrijke) inkomensschades binnen complexe exploitaties of concernrelaties. Ook gaat het in toenemende mate om de aankoop of waardering van exploitatie gebonden vastgoed.

Opmerking:
Binnen ons brede palet aan dienstverlening is het eveneens mogelijk om ingezet te worden bij taxaties van machines en installaties, waarbij het cash-flow genererend vermogen een belangrijke rol speelt of waarbij de inkomstenbenadering als eerste of tweede taxatiemethode ingezet wordt. Als taxateur met financiële achtergrond helpt het daarbij als je reeds bekend bent met accountancy principles en richtlijnen als IFRS en daarvan afgeleide diensten als een purchase price allocation (PPA).

Afhankelijk van persoonlijke interesses en achtergronden en het aanbod in werkvoorraad kan het accent van het werk verschuiven van de taxatiekant naar de rentmeesterskant van de medaille en vice versa. Dus, hou je van afwisseling en verbreding, dan is dat mogelijk. Meld dit dan in je sollicitatie.   

Functie-eisen

 • Afgeronde HBO of WO opleiding in een bedrijfseconomische richting.
 • Praktisch ingesteld gecombineerd met een ‘hands-on’ mentaliteit
 • Affiniteit met concrete, tastbare zaken en casussen
 • Affiniteit met taxeren
 • Gevoel voor juridische context
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden
 • Je bent nauwkeurig, analytisch en accuraat

Meer informatie

Vind je het een uitdaging om in deze functie aan de slag te gaan? Stuur dan een sollicitatiebrief voorzien van jouw motivatie en CV naar: waarderingen@vanameyde.com

(aankomend) Taxateur bedrijfsmatig vastgoed

Over Van Ameyde Waarderingen

Van Ameyde Waarderingen is een landelijk opererend taxatie- en rentmeesterskantoor en onderdeel van de internationale Van Ameyde Group. Wij hebben verschillende vestigingen door het land.

We zijn een multidisciplinair bedrijf dat haar opdrachtgevers graag als ‘one stop shop’ bedient bij alle waarderingskwesties en daaraan gerelateerde adviezen. We beschikken over een team van meer dan 60 mensen met uiteenlopende expertises en ervaring. De verschillende disciplines laten zich het best karakteriseren door de volgende vierdeling:

 • Verzekeringstaxaties
 • Rentmeesterij
 • Vastgoedtaxaties (bedrijfsmatig)
 • ‘Plant & Machinery’ taxaties

Bij alle vier de disciplines bieden we aanvullende (advies)diensten aan onze opdrachtgevers. Ook komt het veel voor dat opdrachten uitgevoerd worden door multidisciplinaire teams.

Voor een beeld van onze projecten verwijzen we u graag naar de website www.jaarcijfersmeteenknipoog.nl.

Werkveld taxateur bedrijfsmatig vastgoed

Wij verrichten uiteenlopende taxatie- en advieswerkzaamheden voor opdrachtgevers in voornamelijk het bedrijfsleven, instellingen en overheden. Hiertoe horen MKB bedrijven en grotere bedrijven (met een accent in de industrie) maar ook gemeentes, andere overheden, nutsbedrijven en (zorg)instellingen. We taxeren voor hen zowel individuele panden als gehele portefeuilles. Daarnaast geven we diverse adviezen over herontwikkelingsopties, waardedalingskwesties en specialistische waarderingskwesties. We taxeren voor diverse doeleinden waaronder financiering, jaarverslaglegging, bestuursrechtelijke schadevergoedingen en (interne)besluitvorming.

De taxateur bedrijfsmatig Vastgoed werkt binnen ons bedrijf enerzijds zelfstandig, bijvoorbeeld bij de taxatie van een individueel bedrijfsmatig object of een portefeuille bedrijfspanden. Anderzijds komt het ook vaak voor dat er samengewerkt wordt met collega’s van andere disciplines. Bij bedrijfsmatig vastgoed liggen er namelijk diverse raakvlakken met taxateurs van machines en installaties en met rentmeesters. Met name op het gebied van industrieel vastgoed is er een sterke link met de eerste groep collega’s. Op het gebied van bestuursrechtelijke schadevergoedingen (planschade/nadeelcompensatie) en grondverwerving liggen er raakvlakken met de rentmeesterij, aangezien dit werk zich ook steeds meer in binnenstedelijke omgevingen begeeft.

Bij grotere projecten (zoals PPA’s) werk je vaak in multidisciplinaire teams. In dat geval werk je samen met machinetaxateurs, rentmeesters en business valuators om te komen tot een hoogwaardig integraal product die de toets van de auditors kan doorstaan.

Mogelijkheden

 • Je krijgt de ruimte om je verder te ontwikkelen binnen het vak. Hierin wordt je gecoacht door ervaren collega’s. VA Waarderingen ondersteunt verdere persoonlijke ontwikkeling van harte. Daarom behoort ook een traject tot NRVT taxateur of (voor de meer ervaren taxateurs) RICS registered valuer tot de mogelijkheden.
 • Er is volop ruimte voor ontwikkeling in de breedte van het vak

Functie-eisen

We zoeken een kandidaat die ervaring heeft, maar staan ook open voor kandidaten die qua achtergrond en opleiding als aankomend taxateur op te leiden zijn. Daartoe behoren schoolverlaters die net hun opleiding hebben afgerond op HBO of WO niveau. Achtergronden die in ieder geval passend geacht worden zijn:

 • Ervaring als WOZ taxateur voor CNW’s en/of incourant vastgoed en toe aan een verdieping van het vak;
 • De HBO opleiding Vastgoed en Makelaardij;
 • Opleidingen op het gebied van real estate development / architectuur / bouwkunde.

Kandidaten moeten in alle gevallen een affiniteit hebben met:

 • (het adviseren rondom) concrete, tastbare casussen;
 • een passie voor vastgoed;
 • het maken van 3D modellen/schetsen en bouwkosten (ervaring hiermee is een pré).

Meer informatie

Vind je het een uitdaging om in deze functie aan de slag te gaan? Stuur dan een sollicitatiebrief voorzien van jouw motivatie en CV naar: waarderingen@vanameyde.com.

Bezoek onze website voor meer informatie over ons bedrijf en onze activiteiten: www.vanameydewaarderingen.com.

Taxateur ‘plant & machinery’ met financiële achtergrond

Over Van Ameyde Waarderingen

Van Ameyde Waarderingen is een landelijk opererend taxatie- en rentmeesterskantoor en onderdeel van de internationale Van Ameyde Group. Wij hebben verschillende vestigingen in het land. Het verzamelpunt voor ‘machinetaxateurs’ zal komen te liggen in de regio Amsterdam. Het werk ligt verspreid door het land en over de landsgrenzen heen.

Wij verrichten uiteenlopende taxatie- en advieswerkzaamheden voor opdrachtgevers in voornamelijk het bedrijfsleven. Hiertoe horen MKB bedrijven, maar voornamelijk multinationals en grotere bedrijven. We werken voor bedrijven als Vopak, Nutreco, Oiltanking, Koole Tankterminals, IHC, Huisman Equipment, ASML, Heerema, Uniper, Eneco en vele andere toonaangevende bedrijven.

Voor een beeld van onze projecten verwijzen we u graag naar de website www.jaarcijfersmeteenknipoog.nl.

Werkveld

Het werkveld van de taxateur ‘plant & machinery’ is zeer breed en afwisselend. Het speelt zich af in binnen- en buitenland. Daar voeren we taxaties en aanvullende diensten uit voor onze opdrachtgevers. Daarbij kan gedachten worden aan:

 • Taxaties voor verzekeringsdoeleinden;
 • Taxaties voor jaarverslaggevingsdoeleinden (IFRS, US GAAP en NL GAAP);
 • Taxaties voor financiering;
 • Taxaties voor andere doeleinden (fiscaal, huurkoop, insolventie, overdracht etc.);
 • Asset ledger clean up;
 • Advies op het gebied van componenten en inrichting van activabestanden;
 • Allocatie van assets;
 • Advies op het gebied van informatie management met betrekking tot machines en installaties (koppelingen met activa bestanden, onderhoudsbestanden, GIS allocatie e.d.);
 • Scenario analyses voor (interne) besluitvorming;
 • Taxaties voor Purschase Price Allocations (PPA ‘s).

Bij grotere projecten (zoals PPA’s) werk je vaak in multidisciplinaire teams. In dat geval werk je samen met vastgoedtaxateurs, rentmeesters en business valuators om te komen tot een hoogwaardig integraal product dat de toets van de auditors kan doorstaan.

Mogelijkheden

 • Je krijgt de ruimte om je verder te ontwikkelen binnen het vak. Hierin wordt je gecoacht door ervaren collega’s. VA Waarderingen ondersteunt verdere persoonlijke ontwikkeling van harte. Daarom behoort ook een traject tot RICS registered valuer tot de mogelijkheden.
 • Je bent internationaal actief
 • Er is ruimte voor specialisatie, bijvoorbeeld tot deskundige op het gebied van IFRS/PPA
 • Je krijgt de kans om kennis te maken met veel verschillende bedrijven en technieken

Opmerking:
Binnen ons brede palet aan dienstverlening is het ook mogelijk om ingezet te worden bij onze grondzaken afdeling. In toenemende mate gaat het daar om de bepaling van (omvangrijke) inkomensschades binnen complexe exploitaties of concernrelaties. Ook gaat het in toenemende mate om de aankoop of waardering van exploitatie gebonden vastgoed. Dus, hou je van afwisseling en verbreding, dan is dat mogelijk. Meldt dit dan in je sollicitatie.  

Functie-eisen

We zoeken een kandidaat die ingezet kan worden bij taxaties van machines en installaties, waarbij het cash-flow genererend vermogen een belangrijke rol speelt of waarbij de inkomstenbenadering als eerste of tweede taxatiemethode ingezet wordt. Als taxateur met financiële achtergrond helpt het daarbij als je reeds bekend bent met accountancy principles en richtlijnen als IFRS en daarvan afgeleide diensten als een purchase price allocation (PPA). Ook zoeken we een kandidaat die een volwaardige gesprekspartner vormt bij contacten met mensen uit de ‘financiële wereld’. Zowel intern bij onze opdrachtgevers (controllers, CFO’s, contactpersonen bij de finance afdeling, etc.) als extern (fiscalisten, financieel adviseurs, banken en controlerend accountants). Om die redenen denken we aan het volgende profiel:

 • Afgeronde HBO of WO opleiding in een bedrijfseconomische richting;
 • Technische kennis moet geborgd zijn, door een (voor)opleiding/achtergrond of een sterke technische affiniteit die ergens anders uit blijkt;
 • Praktisch ingesteld gecombineerd met een ‘hands-on’ mentaliteit;
 • Affiniteit met concrete, tastbare zaken en casussen;
 • Affiniteit met ICT;
 • Je bent nauwkeurig, analytisch en accuraat ;
 • Je bent geïnteresseerd in een vak met afwisseling en breedte;
 • Goede communicatieve vaardigheden;
 • Goede schriftelijke verslagleggingsvaardigheden, bij voorkeur ook in het Engels.

Meer informatie

Vind je het een uitdaging om in deze functie aan de slag te gaan? Stuur dan een sollicitatiebrief voorzien van jouw motivatie en CV naar: waarderingen@vanameyde.com

Aanstormend talent

Over Van Ameyde Waarderingen

Van Ameyde Waarderingen is een landelijk opererend taxatie- en rentmeesterskantoor en onderdeel van de internationale Van Ameyde Group. Wij hebben verschillende vestigingen verspreid door het land.

We zijn een multidisciplinair bedrijf dat haar opdrachtgevers graag als ‘one stop shop’ bedient bij alle waarderingskwesties en daaraan gerelateerde adviezen. We beschikken over een team van meer dan 60 mensen met uiteenlopende expertises en ervaring en. De verschillende disciplines laten zich het best karakteriseren door de volgende vierdeling:

 • Verzekeringstaxaties
 • Rentmeesterij
 • Vastgoedtaxaties (bedrijfsmatig)
 • ‘Plant & Machinery’ taxaties

Bij alle vier de disciplines bieden we aanvullende (advies)diensten aan onze opdrachtgevers. Ook komt het veel voor dat opdrachten uitgevoerd worden door multidisciplinaire teams.

Voor een beeld van onze projecten verwijzen we u graag naar de website www.jaarcijfersmeteenknipoog.nl.

Talent

Wij verrichten uiteenlopende taxatie- en advieswerkzaamheden voor opdrachtgevers in voornamelijk het bedrijfsleven, instellingen en overheden. Hiertoe horen MKB bedrijven en grotere bedrijven (met een accent in de industrie) maar ook gemeentes, andere overheden, nutsbedrijven en (zorg)instellingen. We taxeren voor hen individuele panden alsook gehele portefeuilles. Daarnaast geven we diverse adviezen over herontwikkelingsopties, waardedalingskwesties en specialistische waarderingskwesties. We taxeren voor diverse doeleinden waaronder financiering, jaarverslaglegging, bestuursrechtelijke schadevergoedingen en (interne)besluitvorming.

We zoeken uitbreiding van ons team. Daarom hebben we vacatures geplaatst conform profielen die in ieder geval passen. In de praktijk vinden veel werkzaamheden plaats op het scheidsvlak tussen twee of meer van onze vier disciplines.

We nodigen hierbij derhalve ook kandidaten uit die menen dat zij over een geschikte achtergrond beschikken maar die wellicht niet zo zwart of wit bij één van de gepubliceerde profielen past.

Denkbare combinaties / voorbeelden

 • Een achtergrond/opleiding in de projectontwikkeling zou niet alleen passen als taxateur bedrijfsmatig vastgoed, maar ook bij het profiel van de (aankomend) rentmeester. Daar speelt grondverwerving voor gebiedsontwikkeling een belangrijke rol. Ook is zichtbaar dat planschade adviezen en planschade risico analyses steeds vaker in de binnenstad plaatsvinden, waarbij grondige (3D) analyses van het ontwikkelpotentieel noodzakelijk zijn. Tevens is een dergelijke achtergrond dienstbaar bij complexwaarde- en inbrengwaarde taxaties als de residuele grondwaarde methode gebruikt wordt.
 • In de industriële sector liggen vastgoedexpertise, machinetaxaties en rentmeesterij dicht bij elkaar. We adviseren klanten aangaande grondbeleid, erfpachtcontracten, huurcontracten en vastgoedbeheer. Ook vertonen taxaties van industriële installaties veel gelijkenissen met taxaties van vastgoed als het gaat om taxatiemethodieken en hun verbondenheid met de grond en alles wat daarbij hoort (analyse van eigendom, zakelijke rechten, vergunningen, bodemverontreiniging e.d.).
 • Deskundigheid om taxaties van exploitatie gebonden vastgoed of installaties te kunnen uitvoeren, ligt weer heel dicht bij deskundigheid die nodig is om bedrijfsschades en inkomensschades te kunnen begroten in het kader van bijvoorbeeld planschade, nadeelcompensatie of onteigening. Ook hier komt het werkterrein van de machinetaxateur, vastgoedtaxateur en rentmeester dicht bij elkaar.
 • Er zijn wellicht ook andere achtergronden zeer geschikt dan die nu (als voorkeur) in de profielen is geschetst. Bijvoorbeeld het werk van de machinetaxateur heeft uiteraard ook veel technische aspecten in zich. Een technische achtergrond met financiële affiniteit zou ook kunnen passen. Of een vastgoedopleiding met een sterke technische affiniteit. En het werk van de rentmeester heeft veel juridische aspecten in zich, waardoor gebleken is dat een juridische achtergrond ook een goede basis kan zijn.

Meer informatie

Denk je dat jij het nieuwe talent bent voor ons team ? Stuur dan een sollicitatiebrief voorzien van jouw motivatie en CV naar: waarderingen@vanameyde.com

Share This